Gudstjänst
Träffar : 6
Eric Carlsson: fem tjänstegåvor för församlingen; profeten.
I samband med gudstjänsten är det Äventyret för de unga och det är alltid kyrkfika efteråt.