Gudstjänst
Träffar : 1

Mattias Gustavsson: Om församlingens lära.

I samband med gudstjänsten är det Äventyret för de unga och det är alltid kyrkfika efteråt.