Gudstjänst
Träffar : 33
Påsk - livet. Astrid Palm predikar.
I samband med gudstjänsten är det Äventyret för de unga och det är alltid kyrkfika efteråt.