Gudstjänst
Träffar : 11

Mattias Gustavsson: fem tjänstegåvor för församlingen; aposteln.
I samband med gudstjänsten är det Äventyret för de unga och det är alltid kyrkfika efteråt.