Adventsgudstjänst
Träffar : 17
Mattias Gustavsson predikar om Jesus som kom för att ge oss både räddning och framtidstro. Hosianna.
Kören sjunger adventssånger.