SEMINARIER I LOKICHOGGIO OM STUDIEBOKEN ”STORIES FOR LIFE”!

Kanske du sett boken STORIES FOR LIFE på församlingens bokbord. Den är utformad för folken Nyangatom och Toposa i Sydsudan och närbesläktade Turkana i norra Kenya. Nu ska en utbildning kring boken genomföras i Lokichoggio, Kenya.

NÄRVARO LOKALT PÅ PLATSEN DÄR VI HAR MISSION. FOKUS PÅ BARNEN. Det är en del av den dröm som formulerats för vår församlings missionsengagemang. I den andan har flera besök från församlingen gjorts i folkgrupperna Toposa och Nyangatom i gränsområdet i sydöstra Sydsudan och in i Etiopien. Fredric har besökt bibelskolan i Jinka i Etiopien där många av eleverna är Nyangatom. Jag själv har besökt Sydsudan och Etiopien några gånger för att lära känna de här folkgrupperna något. De är, liksom besläktade Turkana i norra Kenya, herdefolk, och utsatta på många sätt. I stora områden saknas nästan allt som vi räknar som självklart: skolor, sjukvård, vägar, rent vatten, elektricitet, affärer…

Efter flera besök, många intervjuer och studier arbetade jag, tillsammans med en grupp i Lokichoggio i Kenya, och uppmuntrad av vårt missionsråd, fram ett studiematerial inriktat på Nyangatom, Toposa och Turkana.  Det har namnet ”Stories For Life” och fokuserar på frågor som mänskliga rättigheter, hälsa, nutrition och odling m.m. Ett huvudfokus är alla barns – även flickors – rätt att få gå i skolan! Ett exemplar av boken finns att bese på kyrkans bokbord.

Men det handlar också om att Jesus är ”the ekidor” - porten till ett förvandlat liv!

Den 19-24 mars kommer nu en utbildning att genomföras i Lokichoggio i norra Kenya om hur materialet Stories for Life ska kunna användas så effektivt som möjligt bland de här folkgrupperna. Inbjudna är nyckelpersoner från Sydsudan och Kenya som är eller arbetar bland Toposa, Nyangatom i Sydsudan och Turkana i Kenya. De måste kunna engelska - eftersom materialet och seminarierna är på engelska. De måste också vara motiverade och lämpade att arbeta med materialet. Deltagarna väljs ut av ledarna på respektive plats.

Utbildningen genomförs tillsammans med den lokala pingstförsamlingen i Lokichoggio, ledd av pastor Edapal.  Det är en församling inom Free Pentecostal Fellowship in Kenya, FPFK. Vi räknar med minst 20 deltagare från olika platser i Sydsudan och Kenya. För ändamålet hyrs en lokal i Lokichoggio. Projektledare är Roland Björkestedt som tillsammans med David Hedström kommer att resa dit och jobba med att genomföra detta.

Projektet kostar naturligtvis en hel del, både i förberedelse och pengar, men vi satsar ändå på att genomföra det. Jag blev mycket uppmuntrad då pastor Jackson i Kapoeta i Sydsudan ringde och var mycket entusiastisk och berättade att det var just detta han önskat sig.

Lorensbergskyrkans styrelse har beslutat att ställa sig bakom projektet som därmed är en av församlingens missionsinsatser.

ERIKSHJÄLPEN bedömer att ”insatsen är mycket relevant för att få en spridningseffekt på ett väl kontextanpassat utbildningsmaterial”. Därför har Erikshjälpen lovat ge ett ekonomiskt stöd till kursens genomförande. Representanter från deras samarbetsorganisation i Kenya kommer också att närvara.

Den totala budgeten för projektet ligger på 77 400 kr. Erikshjälpen har beslutat bidra med 50 000 kr.  Hjälp gärna till att samla in det återstående beloppet 27 400 kr! Swishnummer 123 1976778 alternativt BG 5344-3339. Märk ”Sydsudan”. Om mer pengar kommer in kan fler deltagare bjudas in. Så ge gärna frikostigt!

TACK PÅ FÖRHAND!
Roland Björkestedt, på uppdrag