DAGS FÖR NYA ”STORIES FOR LIFE”- SEMINARIER I LOKICHOGGIO!

Förra årets Stories-for-Life-kurs i Lokichoggio i Kenya blev mycket lyckad. 

Stories for Life som är utformat tillsammans med pingstkyrkan i Lokichoggio i norra Kenya, fokuserar på livsvillkoren hos folkgrupperna Toposa och Nyangatom  i sydöstra Sydsudan. De är, liksom besläktade Turkana i norra Kenya, herdefolk och utsatta på många sätt. I stora områden saknas nästan allt som vi räknar som självklart: skolor, sjukvård, vägar, rent vatten, elektricitet och affärer.

Boken Stories For Life är nu uppgraderad på flera sätt. Liksom förut fokuseras på frågor som mänskliga rättigheter i allmänhet, barn och handikappades situation och rättigheter specifikt, hälsa, nutrition och odling m.m. Ett huvudfokus är alla barns, även flickors, rätt att få gå i skolan! 

Men det handlar också om Jesus som ”ekidor”= porten till ett förvandlat liv!

Den 10-17 maj, 2023 kommer vi att anordna en ny kurs på samma plats. Men i år räknar vi med fler deltagare från både Sydsudan och Kenya! Nytt för i år är att även representanter från de närbesläktade folken Teso och Karamojong är inbjudna.

För att materialet Stories for Life ska kunna användas effektivt krävs utbildning av gruppledare, dvs. lämpliga nyckelpersoner från Sydsudan och Kenya som talar de här folkens språk, men också engelska eftersom materialet och seminarierna är på engelska. 

Utbildningen genomförs tillsammans med den lokala pingstförsamlingen i Lokichoggio, ledd av pastor Edapal, som ju besökte Lorensbergskyrkan i januari, 2023.

Projektledare är Roland Björkestedt som tillsammans med David och Magdalena Hedström kommer att leda kursen tillsammans med pastor Michael och Sarah Edapal. Även Stephen Barnardo har en viktig roll.

Projektet blir dyrare än förra året då vi räknar med många fler deltagare. Många måste resa ganska långt både från Sydsudan och inom Kenya, vilket kostar.

Den totala budgeten för projektet ligger i år på ca. 180 000 kr. Vi är glada för att flera olika församlingar, och även enskilda, lovat bidra med vissa kostnader för årets kurs. Utöver det som finns i budgeten önskar vi också inkludera ett moskitnät- och läsglasögon-program. Vissa kostnader i budgeten är också omöjliga att entydigt förutsäga. Därför finns det behov av ytterligare stöd.

Stories for Life innebär bl.a. att berättelserna under kursens gång spelas in på de språk som kursdeltagarna representerar så att de sedan kan använda det inspelade då de genomför sina samlingar ute bland folket i kraalerna. 

För detta ändamål finns ett stort behov av mobiltelefoner för inspelning. Har du en begagnad mobil liggande eller har tänkt byta till en ny är du så välkommen att donera den du inte behöver till Stories For Life - projektet. Då behöver vi inte köpa nya. 

För bidrag till det här arbetet använd Swishnummer 123 1976778 alternativt BG 5344-3339. Märk ”Stories for Life” eller Sydsudan. Om mer pengar kommer in kan mer göras! Så din gåva är välkommen!

För mobiler och läsglasögon kontakta Roland (072 218 32 47) eller David (070 360 0400).

TACK PÅ FÖRHAND!
Roland Björkestedt, på uppdrag