Till oss alla vill vi rikta den välsignade uppmaningen att se givandet som något prioriterat. Nu när vi vill satsa framåt vore vi så tacksamma om vi tillsammans ville ta ett krafttag. Tack för det du ger! Gud välsigne dig!

BankGiro Församlingskassan: 5344-3339

BankGiro Kyrkfonden: 5379-6942

Swish: 123-197 67 78