Sjukhuskyrkan

Vi stöder detta viktiga arbete i Kalmar. Kontakt: Sjukhuspastor Daniel Holmberg: 0480-810 03
Läs mer >