Musikalen Josefs väg & ett knippe favoriter

Gospelkören och solister

Fika mellan akterna till Barnens rätt - vårt ansvar

Barnens rätt- vårt ansvar är PMU:s kampanj för barnprojekt runt om i världen. I den lyfts barns rättigheter fram och att det är allas vårt ansvar att barnen får sina rättigheter tillgodosedda. 196 länder har skrivit under barnkonventionen och vi vill hjälpa världen att hålla vad den lovat världens barn.

Gospelkören framförde musikalen Befriaren (5 år sedan sist). Fredric Crona predikade och Äventyret hade julavslutning.

Gudstjänst

Besök från våra missionärer Niclas och Anne Collén.

Föreläsning: Hållbara relationer

Friskvårdsföreläsning och inspiration om kärlekens fem språk, förlåtelse, familjeliv och utmanade perioder. Anne Collén från Tillsammansprojektet inom Pingst föreläste.

Suleman Manzoor från RAPHA Mission predikade i söndagen i gudstjänsten den 19/11.

Suleman kommer ursprungligen från Pakistan där han växte upp i en kristen familj, även om han själv inte blev kristen förrän vid 18 års ålder. Efter sin omvändelse verkade han som evangelist och böneledare i Karachi därefter kallade Gud honom som missionär till Sverige. Där genomgick han först missionsträning på Kristen Utmaning där han mötte Tina från Skillingaryd. De gifte sig 1995 och genomgick bibelskolan Christ For The Nations i Dallas, Texas 1996-97. Idag reser Suleman mycket och predikar på många platser i världen. De bedriver även mission i bland annat Pakistan och Afganistan.

Alive +

Ungdomsmöte 10 november 2017. Linda Rea från Ulriksbergskyrkan i Växjö predikade och ungdomsteamet ledde i lovsång. Ungefär 200 ungdomar i kyrksalen denna kväll!

Den 2 november sjöng Göran Nilsson och delade med sig av sångminnen. Release för Görans nyutgivna CD-skiva. Café Tionto var öppet.

Blogginlägg